Nawigacja

2019

Wyszukiwarka
Numer pozycji Tytuł Data aktu Data publikacji Plik
46

Dziennik Urzędowy 46/2019
Decyzja NR DRR-WRRR.714.2.2019.AnK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie niespełniania przez Regulamin dostępu do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wymogów określonych w rozdziale 6a ustawy o transporcie kolejowym.

04.12.2019 24.12.2019
45

Dziennik Urzędowy 45/2019
Decyzja nr DPP-WOPN.718.2.2019.PL Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przydzielenia otwartego dostępu przewoźnikowi Leo Express Global dla trasy międzynarodowej w relacji Praha hl. n. – Terespol – granica państwa i w relacji powrotnej.

13.12.2019 23.12.2019
44

Dziennik Urzędowy 44/2019
decyzja NR DRR-WLKD.730.12.2019.AO Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu cennika PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o. w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na rozkład jazdy pociągów 2019/2020

22.11.2019 13.12.2019
43

Dziennik Urzędowy 43/2019
Decyzja NR DRR-WLKD.730.11.2019.TJ Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchylenia decyzji Prezesa UTK z 12 czerwca 2019 r. nr DRR-WLKD.730.5.2019.AO w przedmiocie zatwierdzenia projektu cennika zarządcy PKP Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na rozkład jazdy pociągów 2019/2020

29.10.2019 13.12.2019
42

Dziennik Urzędowy 42/2019
Decyzja NR DRR-WRRR.712.6.2019.EM Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zgody na rozwiązanie umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej.

30.09.2019 13.12.2019
41

Dziennik Urzędowy 41/2019
Decyzja nr DRR-WRRR.712.4.2019.AKK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie ustalenia warunków przydzielania zdolności przepustowej przewoźnikowi kolejowemu PKP Cargo S.A. przez zarządcę infrastruktury kolejowej „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o. w rozkładzie jazdy pociągów 2018/2019.

09.10.2019 04.12.2019
40

Dziennik Urzędowy 40/2019
Decyzja NR DRR-WRRR.715.3.2019.ŁB Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie korzystania przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z usług świadczonych w obiektach infrastruktury usługowej zarządzanych przez Urbitor sp. z o.o. bez zawartej umowy.

30.10.2019 29.11.2019
39

Dziennik Urzędowy 39/2019
Decyzja Nr DRR-WRRR.715.4.2019.EM Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie korzystania przez Arriva RP sp. z o.o. z usług świadczonych w obiektach infrastruktury usługowej zarządzanych przez Urbitor sp. z o.o. bez zawartej umowy.

29.10.2019 29.11.2019
38

Dziennik Urzędowy 38/2019
Decyzja NR DPP-WOPN.718.4.2018.PL Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyznania LEO Express Global otwartego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych w zakresie odcinka przebiegającego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla trasy międzynarodowej w relacji Praha hl. n. – Medyka – granica państwa i w relacji powrotnej

15.11.2019 19.11.2019
37

Dziennik Urzędowy 37/2019
Decyzja NR DRR-WRRR.715.13.2019.ŁB Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie korzystania przez Koleje Dolnośląskie S.A. z usług świadczonych w obiektach infrastruktury usługowej zarządzanych przez Polskie Koleje Państwowe S.A. bez zawartej umowy.

13.09.2019 09.10.2019

Wybierz Strony

  • / 5
  • Następny
do góry