Nawigacja

Ostatnio dodane

Numer pozycji Tytuł Data aktu Data publikacji Plik
38

Dziennik Urzędowy 38/2019
Decyzja NR DPP-WOPN.718.4.2018.PL Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyznania LEO Express Global otwartego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych w zakresie odcinka przebiegającego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla trasy międzynarodowej w relacji Praha hl. n. – Medyka – granica państwa i w relacji powrotnej

15.11.2019 19.11.2019
37

Dziennik Urzędowy 37/2019
Decyzja NR DRR-WRRR.715.13.2019.ŁB Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie korzystania przez Koleje Dolnośląskie S.A. z usług świadczonych w obiektach infrastruktury usługowej zarządzanych przez Polskie Koleje Państwowe S.A. bez zawartej umowy.

13.09.2019 09.10.2019
36

Dziennik Urzędowy 36/2019
Decyzja NR DRR-WLKD.730.8.2019.EJ Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 2 października 2019 r. dla Województwa Dolnośląskiego - Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na rjp 2019/2020.

02.10.2019 09.10.2019
35

Dziennik Urzędowy 35/2019
Decyzja Nr DRR-WRRR.715.14.2019.EM Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie korzystania przez Arriva RP sp. z o.o. z usług świadczonych w obiektach infrastruktury usługowej zarządzanych przez Polskie Koleje Państwowe S.A. bez zawartej umowy.

19.09.2019 09.10.2019
34

Dziennik Urzędowy 34/2019
Publikacja Raportu w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2018 r.

30.09.2019 30.09.2019
33

Dziennik Urzędowy 33/2019
Decyzja NR DRR-WRRR.715.12.2019.AKK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie korzystania z usług świadczonych w obiektach infrastruktury usługowej – stacjach pasażerskich bez zawartej umowy o udostępnienie obiektów infrastruktury usługowej

05.09.2019 18.09.2019
do góry