Nawigacja

Ostatnio dodane

Numer pozycji Tytuł Data aktu Data publikacji Plik
12

Dziennik Urzędowy 12/2022
Komunikat nr 2/2022 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie sposobu oraz formy przekazania przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury oraz podmioty zatrudniające prowadzących pojazdy kolejowe danych o zatrudnionych u nich maszynistach lub prowadzących pojazdy kolejowe.

24.06.2022 27.06.2022
11

Dziennik Urzędowy 11/2022
Komunikat nr 1/2022 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie sposobu oraz formy przekazania przez ośrodki szkolenia i egzaminowania danych dotyczących egzaminatorów.

24.06.2022 27.06.2022
10

Dziennik Urzędowy 10/2022
Decyzja NR DRR-WLKD.730.7.2022.RT Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie projektu cennika Zarządcy Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu przedłożonego Prezesowi UTK, w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na RJP 2022/2023.

13.06.2022 15.06.2022
9

Dziennik Urzędowy 9/2022
Decyzja nr DRR-WLKD.730.8.2022.AO Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie projektu cennika „Euroterminal Sławków” sp. z o.o., przedłożonego Prezesowi UTK, w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rozkład jazdy pociągów RJP 2022/2023.

13.06.2022 15.06.2022
do góry