Nawigacja

2023

Wyszukiwarka
Numer pozycji Tytuł Data aktu Data publikacji Plik
25

Dziennik Urzędowy 25/2023
Decyzja nrDRR-WLKD.730.8.2023.AO Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie projektu cennika przedłożonego przez „Euroterminal Sławków” sp. z o.o. w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej dla infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm na rjp 2023/2024.

22.12.2023 28.12.2023
24

Dziennik Urzędowy 24/2023
Decyzja nr DRR-WRRR.710.7.2023.AnK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na uprzywilejowanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odcinka Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia linii kolejowej nr 448 Warszawa Zachodnia – Warszawa Rembertów, dla przewozów wojewódzkich, tj. dla rodzajów pociągów regionalne pospieszne (RP), regionalne osobowe (RO), regionalne aglomeracyjne (RA) na okres modernizacji linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia, począwszy od Rocznego Rozkładu Jazdy 2024/2025.

07.12.2023 21.12.2023
23

Dziennik Urzędowy 23/2023
Decyzja nr DPP-WOPN.718.5.2023.JK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 29 listopada 2023 r. umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie przyznania RegioJet otwartego dostępu na trasie międzynarodowej Przemyśl Główny – Hannover Hbf. – Przemyśl Główny, w zakresie odcinka przebiegającego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

29.11.2023 18.12.2023
22

Dziennik Urzędowy 22/2023
Decyzja nr DPP-WOPN.718.4.2023.JK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyznania RegioJet otwartego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie międzynarodowej Przemyśl Główny – Hannover Hbf. – Przemyśl Główny, w zakresie odcinka przebiegającego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

27.11.2023 18.12.2023
21

Dziennik Urzędowy 21/2023
Decyzja nr DPP-WOPN.717.8.2023.AJ Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie przyznania SKPL Cargo otwartego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie krajowej Świdnica Miasto – Głuszyca – Świdnica Miasto.

13.11.2023 24.11.2023
20

Dziennik Urzędowy 20/2023
Decyzja nr NR DRR-WLKD.732.3.2022.AKK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 27 października 2023 r. w sprawie niespełniania przez Regulamin dostępu przez licencjonowanych przewoźników kolejowych do obiektu infrastruktury usługowej – stacji pasażerskiej, opracowany przez Polskie Koleje Państwowe S.A., wymagań określonych w art. 36f ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy o transporcie kolejowym.

27.10.2023 21.11.2023
19

Dziennik Urzędowy 19/2023
Decyzja nr DPP-WOPN.717.7.2023.AJ Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przyznania POLREGIO otwartego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie krajowej Ostrowiec Świętokrzyski – Kraków Główny i w relacji powrotnej.

07.11.2023 14.11.2023
18

Dziennik Urzędowy 18/2023
Decyzja nr DPP-WOPN.718.3.2023.EG Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie przyznania SKPL Cargo otwartego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Sanok – Krościenko (gr.) – Sanok w ramach wykonywanego połączenia na trasie międzynarodowej Sanok – Chyrów – Sanok, w zakresie odcinka przebiegającego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

20.10.2023 26.10.2023
17

Dziennik Urzędowy 17/2023
Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 29 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia rocznego raportu w sprawie bezpieczeństwa za rok 2022.

29.09.2023 29.09.2023
16

Dziennik Urzędowy 16/2023
Decyzja nr DPP-WOPN.717.2.2023.JK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 11 września 2023 r. z wniosku Fundacji „Pro Kolej” o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 28 marca 2023 r. (znak: DPP-WOPN.717.5.2022.EG) przyznającą PKP Intercity otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie krajowej Gdynia Główna – Gliwice – Gdynia Główna.

11.09.2023 27.09.2023

Wybierz Strony

  • / 3
  • Następny
do góry