Nawigacja

2023

Dziennik Urzędowy 25/2023

Decyzja nrDRR-WLKD.730.8.2023.AO Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie projektu cennika przedłożonego przez „Euroterminal Sławków” sp. z o.o. w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej dla infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm na rjp 2023/2024.

Numer pozycji: 25

Data aktu: 22.12.2023

Data publikacji: 28.12.2023


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry