Nawigacja

2023

Dziennik Urzędowy 16/2023

Decyzja nr DPP-WOPN.717.2.2023.JK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 11 września 2023 r. z wniosku Fundacji „Pro Kolej” o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 28 marca 2023 r. (znak: DPP-WOPN.717.5.2022.EG) przyznającą PKP Intercity otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie krajowej Gdynia Główna – Gliwice – Gdynia Główna.

Numer pozycji: 16

Data aktu: 11.09.2023

Data publikacji: 27.09.2023


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry