Nawigacja

2023

Dziennik Urzędowy 20/2023

Decyzja nr NR DRR-WLKD.732.3.2022.AKK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 27 października 2023 r. w sprawie niespełniania przez Regulamin dostępu przez licencjonowanych przewoźników kolejowych do obiektu infrastruktury usługowej – stacji pasażerskiej, opracowany przez Polskie Koleje Państwowe S.A., wymagań określonych w art. 36f ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy o transporcie kolejowym.

Numer pozycji: 20

Data aktu: 27.10.2023

Data publikacji: 21.11.2023


Decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 27 października 2023r., znak: DRR-WLKD.732.3.2022.AKK nie jest ostateczna – Strona złożyła wobec niej wniosek z 13 listopada 2023 r. o ponowne rozpoznanie sprawy.

Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry