Nawigacja

2023

Dziennik Urzędowy 23/2023

Decyzja nr DPP-WOPN.718.5.2023.JK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 29 listopada 2023 r. umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie przyznania RegioJet otwartego dostępu na trasie międzynarodowej Przemyśl Główny – Hannover Hbf. – Przemyśl Główny, w zakresie odcinka przebiegającego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Numer pozycji: 23

Data aktu: 29.11.2023

Data publikacji: 18.12.2023


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry