Nawigacja

2019

Dziennik Urzędowy 40/2019

Decyzja NR DRR-WRRR.715.3.2019.ŁB Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie korzystania przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z usług świadczonych w obiektach infrastruktury usługowej zarządzanych przez Urbitor sp. z o.o. bez zawartej umowy.

Numer pozycji: 40

Data aktu: 30.10.2019

Data publikacji: 29.11.2019


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry