Nawigacja

2019

Dziennik Urzędowy 41/2019

Decyzja nr DRR-WRRR.712.4.2019.AKK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie ustalenia warunków przydzielania zdolności przepustowej przewoźnikowi kolejowemu PKP Cargo S.A. przez zarządcę infrastruktury kolejowej „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o. w rozkładzie jazdy pociągów 2018/2019.

Numer pozycji: 41

Data aktu: 09.10.2019

Data publikacji: 04.12.2019


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry