Nawigacja

2019

Dziennik Urzędowy 42/2019

Decyzja NR DRR-WRRR.712.6.2019.EM Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zgody na rozwiązanie umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej.

Numer pozycji: 42

Data aktu: 30.09.2019

Data publikacji: 13.12.2019


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry