Nawigacja

2019

Dziennik Urzędowy 43/2019

Decyzja NR DRR-WLKD.730.11.2019.TJ Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchylenia decyzji Prezesa UTK z 12 czerwca 2019 r. nr DRR-WLKD.730.5.2019.AO w przedmiocie zatwierdzenia projektu cennika zarządcy PKP Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na rozkład jazdy pociągów 2019/2020

Numer pozycji: 43

Data aktu: 29.10.2019

Data publikacji: 13.12.2019


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry