Nawigacja

2019

Dziennik Urzędowy 44/2019

decyzja NR DRR-WLKD.730.12.2019.AO Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu cennika PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o. w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na rozkład jazdy pociągów 2019/2020

Numer pozycji: 44

Data aktu: 22.11.2019

Data publikacji: 13.12.2019


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry