Nawigacja

2019

Dziennik Urzędowy 38/2019

Decyzja NR DPP-WOPN.718.4.2018.PL Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyznania LEO Express Global otwartego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych w zakresie odcinka przebiegającego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla trasy międzynarodowej w relacji Praha hl. n. – Medyka – granica państwa i w relacji powrotnej

Numer pozycji: 38

Data aktu: 15.11.2019

Data publikacji: 19.11.2019


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry