Nawigacja

2019

Dziennik Urzędowy 46/2019

Decyzja NR DRR-WRRR.714.2.2019.AnK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie niespełniania przez Regulamin dostępu do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wymogów określonych w rozdziale 6a ustawy o transporcie kolejowym.

Numer pozycji: 46

Data aktu: 04.12.2019

Data publikacji: 24.12.2019


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry