Nawigacja

2019

Numer pozycji Tytuł Data aktu Data publikacji Plik
11

Dziennik Urzędowy 11/2019
Decyzja Nr DRR-WRRR.712.15.2018.EM Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji zastępującej umowę między PKP Cargo S.A. a „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o. o przydzielenie zdolności przepustowej na rozkład jazdy pociągów 2017/2018

10.04.2019 24.05.2019
12

Dziennik Urzędowy 12/2019
Decyzja Nr DRR-WLKD.730.1.2019.EJ Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu cennika opłat Przedsiębiorstwa Transportowo – Sprzętowego „Betrans” sp. z o.o. za korzystanie z infrastruktury kolejowej na okres rocznego rozkładu jazdy pociągów 2019/2020

09.05.2019 24.05.2019
13

Dziennik Urzędowy 13/2019
Decyzja Nr DRR-WRRR.715.3.2018.MB Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie odmowy udzielenia przewoźnikowi kolejowemu „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. dostępu do obiektu infrastruktury usługowej „OIU Regionalne” na stacji Kraków Płaszów przez operatora obiektu „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.

02.07.2018 14.06.2019
14

Dziennik Urzędowy 14/2019
Decyzja Nr DRR-WRRR.712.6.2018.TK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie decyzji zastępującej umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej do przewozu rzeczy pomiędzy DB Cargo Polska S.A. a CARGOTOR sp. z o.o. w rocznym rozkładzie jazdy 2014/2015

04.12.2018 14.06.2019
15

Dziennik Urzędowy 15/2019
Decyzja Nr DRR-WRRR.712.13.2018.TK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zgody na rozwiązanie umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018 zawartej między PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a „Kolej Bałtycka” S.A.

27.12.2018 14.06.2019
16

Dziennik Urzędowy 16/2019
Decyzja Nr DRRK-WR.711.34.2017.EN Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie odmowy rozpatrzenia przez PKP PLK S.A. 35 wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej w ramach rocznego rozkładu jazdy 2017/2018 złożonych przez Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

16.03.2018 14.06.2019
17

Dziennik Urzędowy 17/2019
Decyzja Nr DRR-WRRR.715.2.2018.ŁB Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odmowy udzielenia przewoźnikowi kolejowemu „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. dostępu do obiektu infrastruktury usługowej „OIU Beskidzka” na stacji Sucha Beskidzka przez operatora obiektu „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.

28.06.2018 14.06.2019
18

Dziennik Urzędowy 18/2019
Decyzja Nr DRR-WRRR.712.5.2018.TK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018 zawartej pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a STK S.A.

26.10.2018 14.06.2019
19

Dziennik Urzędowy 19/2019
Decyzja Nr DPP-WOPN.717.9.2018.AnK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania Przewozom Regionalnym otwartego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Katowice – Zator (Spytkowice) – Katowice

24.04.2019 14.06.2019
20

Dziennik Urzędowy 20/2019
Decyzja Nr DPP-WOPN.717.5.2018.AnK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przyznania Przewozom Regionalnym sp. z o.o. otwartego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Częstochowa – Katowice – Częstochowa

21.05.2019 14.06.2019

Wybierz Strony

do góry