Nawigacja

2019

Dziennik Urzędowy 36/2019

Decyzja NR DRR-WLKD.730.8.2019.EJ Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 2 października 2019 r. dla Województwa Dolnośląskiego - Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na rjp 2019/2020.

Numer pozycji: 36

Data aktu: 02.10.2019

Data publikacji: 09.10.2019


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry