Nawigacja

2019

Dziennik Urzędowy 27/2019

Decyzja Nr DPP-WOPN.717.3.2019.PL Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany decyzji Prezesa UTK z 27 marca 2018 r. znak: DPP-WPAN.717.6.2017.PL

Numer pozycji: 27

Data aktu: 30.05.2019

Data publikacji: 02.07.2019


Metadane

Organ wydający:
Ignacy Góra
do góry