Nawigacja

2019

Dziennik Urzędowy 30/2019

Decyzja NR DRR-WRRR.715.8.2019.AKK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie korzystania przez Arriva RP sp. z o.o. z usług świadczonych w obiektach infrastruktury usługowej zarządzanych przez Polskie Koleje Państwowe S.A. bez zawartej umowy

Numer pozycji: 30

Data aktu: 11.07.2019

Data publikacji: 24.07.2019


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry