Nawigacja

2019

Dziennik Urzędowy 32/2019

Decyzja Nr DRR-WRRR.710.9.2018.KK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa przez PKP PLK

Numer pozycji: 32

Data aktu: 28.08.2019

Data publikacji: 17.09.2019


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry