Nawigacja

2019

Dziennik Urzędowy 33/2019

Decyzja NR DRR-WRRR.715.12.2019.AKK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie korzystania z usług świadczonych w obiektach infrastruktury usługowej – stacjach pasażerskich bez zawartej umowy o udostępnienie obiektów infrastruktury usługowej

Numer pozycji: 33

Data aktu: 05.09.2019

Data publikacji: 18.09.2019


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry