Nawigacja

2024

Dziennik Urzędowy 2/2024

Decyzja nr DPP-WOPN.718.7.2022.AJ Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyznania Leo Express s.r.o. z siedzibą w Pradze otwartego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych, w zakresie odcinka przebiegającego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na trasie międzynarodowej Praha hl.n. – Kraków Główny – Praha hl.n..

Numer pozycji: 2

Data aktu: 29.02.2024

Data publikacji: 18.03.2024


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry