Nawigacja

2024

Dziennik Urzędowy 3/2024

Decyzja nr DPP-WOPN.717.18.2022.AJ Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 3 marca 2024 r. w sprawie przyznania RegioJet a.s. z siedzibą w Brnie ograniczonego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie krajowej w relacji Kraków Główny – Gdynia Główna – Kraków Główny.

Numer pozycji: 3

Data aktu: 03.03.2024

Data publikacji: 18.03.2024


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry