Nawigacja

2024

Dziennik Urzędowy 1/2024

Decyzja nr DRR-WRRR.712.4.2023.AKK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 8 grudnia 2023 r. zastępująca umowę pomiędzy PKP INTERCITY S. A. a PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób w rocznym rozkładzie jazdy pociągów 2023/2024.

Numer pozycji: 1

Data aktu: 08.12.2023

Data publikacji: 08.01.2024


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry