Nawigacja

2017

Dziennik Urzędowy 50/2017

Decyzja Nr DRRK-WKL.730.18.2017.RK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu cennika przedłożonego przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. z siedzibą w Gdańsku w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na rjp 2017/2018, oraz umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu cennika przedłożonego przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. z siedzibą w Gdańsku w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej na okres od 10 grudnia 2017 r. do 8 grudnia 2018 r.

Numer pozycji: 50

Data aktu: 14.11.2017

Data publikacji: 17.11.2017


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry