Nawigacja

2017

Dziennik Urzędowy 49/2017

Decyzja NR DRRK-WKL.730.20.2017.JK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej na okres od 10 grudnia 2017 r. do 8 grudnia 2018 r. przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe „Betrans” sp. z o.o. oraz umorzenia postępowania administracyjnego dotyczące wniosku o zatwierdzenie projektu cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na okres od 10 grudnia 2017 r. do 8 grudnia 2018 r. przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe „Betrans” sp. z o.o.

Numer pozycji: 49

Data aktu: 09.11.2017

Data publikacji: 17.11.2017


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry