Nawigacja

2017

Dziennik Urzędowy 48/2017

Decyzja Nr DRRK-WKL.730.24.2017.PW Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu cennika przedłożonego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na rjp 2017/2018 oraz umorzenia postępowania w zakresie zatwierdzenia projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej na rjp 2017/2018, przedłożonego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu

Numer pozycji: 48

Data aktu: 14.11.2017

Data publikacji: 17.11.2017


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry