Nawigacja

2017

Dziennik Urzędowy 47/2017

Decyzja nr DRRK-WKL.730.17.2017.PW Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie zatwierdzenia projektu cennika przedłożonego przez „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o. w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rjp 2017/2018

Numer pozycji: 47

Data aktu: 03.11.2017

Data publikacji: 07.11.2017


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry