Nawigacja

2017

Dziennik Urzędowy 46/2017

Decyzja nr DRRK-WKL.730.27.2017.AO Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie zatwierdzenia projektu cennika w zakresie sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej przedłożonego przez Wagon Opole sp. z o.o. z siedzibą w Opolu na okres od 10 grudnia 2017 r. do 8 grudnia 2018 r.

Numer pozycji: 46

Data aktu: 03.11.2017

Data publikacji: 07.11.2017


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry