Nawigacja

2017

Dziennik Urzędowy 51/2017

Decyzja Nr DRRK-WKL.730.19.2017.EN Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej na okres 2017/2018, przedłożonego przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, oraz umorzenia postępowania administracyjnego w zakresie zatwierdzenia projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na okres 2017/2018, przedłożonego przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie.

Numer pozycji: 51

Data aktu: 09.11.2017

Data publikacji: 20.11.2017


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry