Nawigacja

2017

Dziennik Urzędowy 52/2017

Decyzja Nr DRRK-WKL.730.28.2017.EN Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu cennika przedłożonego Prezesowi UTK przez Cargotor sp. z o.o. w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rjp 2017/2018.

Numer pozycji: 52

Data aktu: 20.11.2017

Data publikacji: 24.11.2017


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry