Nawigacja

2023

Dziennik Urzędowy 13/2023

Decyzja nr DRR-WLKD.730.2023.LB Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia projektu cennika Zarządcy przedłożony Prezesowi UTK, w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na rjp 2023/2024.

Numer pozycji: 13

Data aktu: 16.08.2023

Data publikacji: 04.09.2023


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry