Nawigacja

2023

Dziennik Urzędowy 12/2023

Decyzja NR DRR-WLKD.730.7.2023.AO Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia projektu cennika zarządcy przedłożonego Prezesowi UTK, w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na rjp 2023/2024.

Numer pozycji: 12

Data aktu: 06.06.2023

Data publikacji: 19.06.2023


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry