Nawigacja

2023

Dziennik Urzędowy 14/2023

Decyzja nr DPP-WOPN.717.1.2023.JK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 7 września 2023 r. z wniosku Fundacji „Pro Kolej” o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 7 marca 2023 r. (znak: DPP-WOPN.717.1.2022.AJ) przyznającą PKP Intercity otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie krajowej Kołobrzeg – Przemyśl Główny – Kołobrzeg

Numer pozycji: 14

Data aktu: 07.09.2023

Data publikacji: 27.09.2023


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry