Nawigacja

2022

Dziennik Urzędowy 12/2022

Komunikat nr 2/2022 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie sposobu oraz formy przekazania przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury oraz podmioty zatrudniające prowadzących pojazdy kolejowe danych o zatrudnionych u nich maszynistach lub prowadzących pojazdy kolejowe.

Numer pozycji: 12

Data aktu: 24.06.2022

Data publikacji: 27.06.2022


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry