Nawigacja

2022

Dziennik Urzędowy 13/2022

Decyzja nr DRR-WLKD.730.11.2022.AO Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej dla infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm na rjp 2022/2023.

Numer pozycji: 13

Data aktu: 22.07.2022

Data publikacji: 25.07.2022


Metadane

Organ wydający:
do góry