Nawigacja

2022

Dziennik Urzędowy 25/2022

Komunikat nr 3/2022 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 21 listopada 2022 r. w sprawie zmiany komunikatu w sprawie sposobu oraz formy przekazania przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury oraz podmioty zatrudniające prowadzących pojazdy kolejowe danych o zatrudnionych u nich maszynistach lub prowadzących pojazdy kolejowe.

Numer pozycji: 25

Data aktu: 21.11.2022

Data publikacji: 22.11.2022


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry