Nawigacja

2022

Dziennik Urzędowy 24/2022

Decyzja DRR-WLKD.730.12.2022.AO Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie projektu cennika PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników na rozkład jazdy pociągów 2022/2023.

Numer pozycji: 24

Data aktu: 21.11.2022

Data publikacji: 22.11.2022


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry