Nawigacja

2022

Dziennik Urzędowy 9/2022

Decyzja nr DRR-WLKD.730.8.2022.AO Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie projektu cennika „Euroterminal Sławków” sp. z o.o., przedłożonego Prezesowi UTK, w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rozkład jazdy pociągów RJP 2022/2023.

Numer pozycji: 9

Data aktu: 13.06.2022

Data publikacji: 15.06.2022


Metadane

Organ wydający:
do góry