Nawigacja

2022

Dziennik Urzędowy 10/2022

Decyzja NR DRR-WLKD.730.7.2022.RT Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie projektu cennika Zarządcy Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu przedłożonego Prezesowi UTK, w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na RJP 2022/2023.

Numer pozycji: 10

Data aktu: 13.06.2022

Data publikacji: 15.06.2022


Metadane

Organ wydający:
do góry