Nawigacja

2021

Dziennik Urzędowy 9/2021

Decyzja NR DRR-WRRR.712.4.2021.AKK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Logistics & Transport Company sp. z o.o

Numer pozycji: 9

Data aktu: 17.09.2021

Data publikacji: 22.10.2021


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry