Nawigacja

2021

Dziennik Urzędowy 8/2021

Decyzja DRR-WRRR.711.6.2021.AKK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 5 października 2021 r. umarzająca w całości postępowanie administracyjne względem PKP Polskie Linie Kolejkowe S.A. dotyczące kar nakładanych na stacji Gdańsk Port Północny

Numer pozycji: 8

Data aktu: 05.10.2021

Data publikacji: 18.10.2021


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry