Nawigacja

2021

Dziennik Urzędowy 2/2021

Decyzja DRR-WLKD.730.4.2021.AŁ Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 5 lipca 2021 r. o zatwierdzenia projektu cennika przedłożonego przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście sp. z o.o. w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na rjp 2021/2022.

Numer pozycji: 2

Data aktu: 05.07.2021

Data publikacji: 08.07.2021


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry