Nawigacja

2021

Dziennik Urzędowy 3/2021

Decyzja Nr DRR-WLKD.730.5.2021.AO Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 3 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia projektu cennika przedłożonego przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej podstawowej na rjp 2021/2022.

Numer pozycji: 3

Data aktu: 03.09.2021

Data publikacji: 15.09.2021


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry