Nawigacja

2021

Dziennik Urzędowy 1/2021

Decyzja DRR-WLKD.730.13.2020.RT Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 18 marca 2021 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu cennika przedłożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej dla infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm na rjp 2021/2022.

Numer pozycji: 1

Data aktu: 18.03.2021

Data publikacji: 25.03.2021


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry