Nawigacja

2020

Dziennik Urzędowy 9/2020

Decyzja NR DRR WRRR.715.11.2019.AKK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 3 marca 2020 r. umarzająca postępowanie w sprawie niespełniania przez Regulaminu dostępu przez licencjonowanych przewoźników kolejowych do obiektu infrastruktury usługowej – stacji pasażerskiej, opracowanego przez PKP S.A wymagań określonych w art. 36f ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy o transporcie kolejowym

Numer pozycji: 9

Data aktu: 03.03.2020

Data publikacji: 24.03.2020


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry