Nawigacja

2020

Dziennik Urzędowy 8/2020

Decyzja NR DRR WRRR.715.11.2019.AKK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 3 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej

Numer pozycji: 8

Data aktu: 03.03.2020

Data publikacji: 24.03.2020


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry