Nawigacja

2020

Dziennik Urzędowy 7/2020

Decyzja NR DRR-WRRR.712.14.2019.ŁB Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 27 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia decyzji DRR-WRRR.712.6.2019.EM.

Numer pozycji: 7

Data aktu: 27.01.2020

Data publikacji: 16.03.2020


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry