Nawigacja

2020

Dziennik Urzędowy 6/2020

Decyzja DRR-WRRR.714.14.2019.AnK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie niespełniania przez Regulamin dostępu do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanych przez OT Port Świnoujście S.A. wymogów określonych w rozdziale 6a ustawy o transporcie kolejowym.

Numer pozycji: 6

Data aktu: 20.02.2020

Data publikacji: 04.03.2020


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry