Nawigacja

2020

Dziennik Urzędowy 5/2020

Decyzja DRR-WRRR.714.15.2019.EM Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 27 stycznia 2020 r. umarzająca postępowanie w sprawie niespełniania przez Regulamin dostępu do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. wymagań określonych w art. 36f ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy o transporcie kolejowym.

Numer pozycji: 5

Data aktu: 27.01.2020

Data publikacji: 26.02.2020


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry