Nawigacja

2020

Dziennik Urzędowy 4/2020

Decyzja NR DRR-WRRR.715.18.2019.AKK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie bezumownego korzystania przez Arriva RP Sp. z o.o. z OIU – stacji pasażerskiej zarządzanej przez ,,Urbitor” sp. z o.o.

Numer pozycji: 4

Data aktu: 13.01.2020

Data publikacji: 19.02.2020


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry